Põhja-Korea listimiste rakendusmäärus KNICiga seotud isikute kohta
29.04.2016
Euroopa Liidu Teatajas avaldati komisjoni 27. aprilli 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/659, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selle alusel on nüüd võimalik rakendada nõukogu 31. märtsi 2016 otsust (ÜVJP) 2016/475, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid. Õigusaktid käsitlevad Põhja-Korea kindlustusfirmaga KNIC seotud isikute listimisi.

 
Tagasi