PPA väljastas eelmisel aastal üle 1500 elamisloa Eestis töötamiseks
03.05.2016


Suurenev tööränne tõstis eelmisel aastal kolmandiku võrra välismaalastele väljastatud elamislubade hulka. Politsei- ja Piirivalveameti eesmärk on muuta ettevõtjate jaoks välismaalaste tööle värbamine võimalikult selgeks ja mugavaks.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Liis Valgu sõnul rakendatakse töökohtadel üha sagedamini välismaa tippspetsialiste. "Tööränne on viimastel aastatel oluliselt suurenenud ja näiteks eelmisel aastal anti elamislubasid Eestis töötamiseks kolmandiku võrra rohkem kui 2014. aastal. Selleks, et välismaalane saaks seaduslikult Eestis töötada, peab tema värbamine olema vormistatud korrektselt ja selles jäävad sageli hätta nii tööandjad kui ka loa taotlejad," ütles Valk.

Liis Valgu sõnul on välismaalaste värbamise puhul väga palju alternatiive ning õige valiku tegemine võib olla keeruline. Viimastel aastatel on välismaalaste seaduses tehtud mitmeid muudatusi,  soodustada tippspetsialistide ja Eestis kõrghariduse omandanud välismaalaste Eestisse tööle asumist ja jäämist. "Sageli takerdub välismaalaste värbamine regulatsiooni keerukuse ja seadustes orienteerumise taha. PPA eesmärk on olla ettevõtjatele partneriks rahvusvaheliselt tööturult inimeste värbamisel ning selgitada, milliseid võimalusi saab selleks kasutada."

2015. aastal anti elamisluba Eestis töötamiseks 1659 välismaalasele, kelle seas on kõige enam Ukraina kodanikke.

Politsei- ja Piirivalveamet viib igal aastal riskianalüüsi põhiselt läbi kontrolle ettevõtetes, et selgitada välja, kas Eestis viibib ja töötab ebaseaduslikult välismaalasi. Tänu tõhusamale koostööle Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooniga on avastatud mitmeid juhtumeid, kus inimesi on ebaseaduslikult tööle rakendatud. 

3. ja 11. mail toimub Politsei- ja Piirivalveameti infopäev ettevõtjatele, kus räägitakse välismaalaste värbamisest ja töötamisest Eestis.

Seiko Kuik
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
53524070
612 3152
seiko.kuik@politsei.ee

 
Tagasi