Cote d'Ivoire'i sanktsiooninimekirja muutumine - isikute kustutamine nimekirjast
05.05.2016
ÜRO Julgeolekunõukogu Cote d'Ivoire'i sanktsioonide komitee otsustas 28. aprillil 2016, et mõned isikud tuleks maha arvata nende isikute nimekirjast, kelle suhtes seni on pidanud kohaldama reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust.

Need isikud on: Charles Blé Goudé, Eugene N’goran Kouadio Djoué, Martin Kouakou Fofié, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo ja Desiré Tagro.

Eestis tuli nende isikute suhtes sanktsioone rakendada ka tulenevalt EL Nõukogu otsusest 2010/656/ÜVJP. Finantssanktsiooni rakendatakse määruse (EÜ) nr 560/2005 alusel. Reisipiirangut rakendatakse asjaomase Vabariigi Valitsuse korralduse alusel.

 
Tagasi