Liibüa sanktsioonide muudatused
09.05.2016
EL Nõukogu rakendas ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee 27. aprilli otsust ja lisas ühe laeva sanktsiooninimekirja. Sellest tulenevalt ei tohi Eestis seda laeva lubada meie sadamatesse.

Samuti muutis EL Nõukogu tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 1. aprilli otsusest teatud sanktsioneeritud isikute kohta käivaid andmeid.

Nimetatud täienduste ja muudatuste tegemiseks kehtestas EL Nõukogu 4.05.2016 järgmised õigusaktid, mis avaldati 5.05.2016 Euroopa Liidu Teatajas:

  • rakendusotsuse (ÜVJP) 2016/694, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas;
  • rakendusmääruse (EL) 2016/690, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõikeid 1 ja 5.

 

 
Tagasi