Rahapesu andmebüroo tänab uuringus osalejaid
17.05.2016
Täname kõiki, kes leidsid võimaluse osaleda rahapesu andmebüroo korraldatud uuringus. Uuringu fookuses olid järgmised teemad: teadete saatmine ja koostöö rahapesu andmebürooga, hinnang rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning rahapesu tõkestamise süsteemile. Saime osalenutelt väga väärtuslikku tagasisidet ning püüame selle põhjal muuta süsteemi paremaks.
 
Uuringutulemused leiate siit.

 
Tagasi