Lõuna prefektuuri piirivalvurid pidasid ühel päeval kinni kaks salasigarettide käitlemises kahtlustatavat meest
17.05.2016


Möödunud reedel pidasid Saatse ja Värska piirivalvurid kahel korral kinni mehed, keda on alust kahtlustada tubakatoodete käitlemise korra rikkumises. Kokku avastati 18 kasti salasigarette.

13. mai pärastlõunal patrullisid Saatse kordoni piirivalvurid koos teenistuskoeraga Como Värska vallas Kolossova küla piirkonnas, kui avastasid ühel hetkel sambla alla peidetud ja kilesse mässitud kastid. Lähemal uurimisel selgus, et tegemist oli salasigarettidega, mida oli kokku 11 kasti. 

Sündmuskohal kastide läheduses oli mees, kes käskluse peale seisma jääda keeras end ringi ja hakkas eest ära jooksma teadmata, et sama teedpidi liigub talle vastu piirivalve autopatrull, kellele leiust ja saabunud mehest eelnevalt teada oli antud. Jäädes sel viisil kahe toimkonna vahele lõksu ei olnud mehel enam taganemisteed ja piirivalvurid pidasid ta kinni. Selgus, et tegu on 25-aastase Venemaa Föderatsiooni kodanikuga, kes edasisteks toiminguteks esialgu Koidula raudteepiiripunkti toimetati. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlus, mille kohtueelset menetlust viib läbi maksu- ja tolliamet.

Kriminaalasja eeluurimist juhtiv Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep ütles, et kokku oli kastides 110 000 EV maksumärgiga märgistamata sigaretti, nende arvestuslik aktsiis moodustab üle 10 700 euro. „Sellist liiki kuritegude toimepanemine on viimasel ajal jõudsalt kasvanud, samal ajal on nende avastamine ja lahendamine komplitseeritud, sest kuriteo toimepannud isikud on reeglina välisriigi kodanikud, kellel puudub elukoht Eesti Vabariigis,“ kommenteeris ringkonnaprokurör Margus Lellep.

Prokuratuur esitas kohtule kahtlustatavana kinnipeetud mehe suhtes vahistamistaotluse, mille kohus ka rahuldas. Kohtumääruse alusel vahistati mees kriminaalasja eeluurimise ajaks.

Sama päeva õhtupoolikul märkasid Värska piirivalvurid Värska aleviku tanklast möödudes sõiduautot Audi, mis operatiivinfo kohaselt võis olla seotud salakaubandusega. Sõiduk oli just tankla parklast väljumas ja info edastati ka Põlvamaa patrullidele. Peagi pidaski Põlva politseijaoskonna välijuht sõiduki kontrollimiseks kinni ning sellest avastati kaheksa kasti salasigarette. Sõidukit juhtinud 24-aastane mees toimetati menetlustoiminguteks Koidula raudteepiiripunkti. Juhtunu osas alustati väärteomenetlus, mida viib läbi maksu- ja tolliamet.

Praegu on veel kontrollimisel, kas kõnealused juhtumid on omavahel seotud või mitte.

Saatse kordoni juht Arvi Suvi märkis, et patrull- ja vaatlustegevuse teostamisel ei jäta piirivalvurid midagi tähelepanuta ja teevad oma parima, et ära hoida või tõkestada õigusrikkumisi. „Hoiame reageerimisvalmidust ja silma peal kõigel, mis kordoni piirilõigus ja tööpiirkonnas toimub. Rikkuja tegutseb äärmiselt varjatult, sest teab, et piiri valvavad professionaalid. Need kaks sündmust näitasid, et hea üksustevaheline koostöö aitab meil tööd teha nii, et õigusrikkumistel, olgu selleks siis ebaseaduslik piiriületus või salakaubavedu, lasub kõrge vahelejäämise risk,“ sõnas Suvi.

Maria Gonjak
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
7308851 / 53095927
maria.gonjak@politsei.ee

 
Tagasi