Uued isikud KRDV sanktsioonides
25.05.2016
Võttes arvesse olukorra tõsidust Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis, otsustas EL Nõukogu kehtestada reisipiirangu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustuse seoses kaheksateistkümne isiku ja ühe üksusega. Nende nimed on nimetatud allpool viidatud õigusaktide lisades. Samuti otsustas nõukogu ajakohastada kahe juba varasemalt sanktsioneeritud isiku kohta käivaid kandeid.

Nimetatud täiendusteks ja muudatusteks võtsid EL Nõukogu ja Euroopa Komisjon 19. mail vastu järgmised õigusaktd:

  • nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/785, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/780, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.


Õigusaktid jõustusid 20. mail 2016.

 
Tagasi