Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonides uued nimed ja muudatused andmetes - Ali Kony, Salim Kony ja Oumar Younous Abdoulay
01.09.2016
ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee otsustas 23. augustil 2016 lisada sanktsiooninimekirja kaks isikut: Ali Kony ja Salim Kony. Samuti muudeti isiku Oumar Younous Abdoulay kohta käivaid andmeid. Täpsem teave isikute kohta on leitav siit.

Isikute suhtes tuleb rakendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Reisipiirangut rakendatakse riigisisese õiguse alusel, finantssanktsioone EL Nõukogu määruse (EL) nr 224/2014 alusel.

 

 
Tagasi