Politsei jätkab läbirääkimisi uue ID-kaardi lepingu sõlmimiseks
05.09.2016


Politsei- ja Piirivalveamet jätkab läbirääkimisi, et leida lepingupartner ID-kaartide tootmiseks aastatel 2019-2023. Leping sõlmitakse tervikteenuse pakkujaga, kes toodab ID-kaardi plangid, isikustab need enne väljastamist ja vastutab kaardi toimimise eest.

PPA viis ID-kaardi teenusepakkuja leidmiseks aasta esimeses pooles läbi riigihanke, milles tunnistati edukaks Safran Morpho pakkumine. Kaks ülejäänud hankes osalejat vaidlustasid otsuse halduskohtus. Kohus rahuldas kaebused osas, mis puudutas hanke kriteeriumite üldsõnalisust ja otsuse kujunemise jälgitavust. Politsei otsustas kohtuotsust mitte edasi kaevata ja jätkab senise pakkujate ringiga täpsustavaid läbirääkimisi lepingu allkirjastamiseks.

PPA hanke- ja lepingutalituse juht Kaia-Liisa Kadai sõnul on nii suurte hangete puhul on vaidlustamine pigem tavapärane. „Lepingu kogumaksumust arvestades on arusaadav, et tihedas konkurentsis teevad pakkujad kõik endast oleneva, et leping sõlmida,“ ütles Kadai. Tema sõnul on PPA eesmärk saada läbirääkimiste tulemusel Eestile leping, mis tagaks inimestele kaardi kiire väljastamise, töökindluse ja turvalisuse.

Praegu on PPA-l ID-kaardi tootmiseks leping Gemalto AG-ga, mis kehtib 2017. aasta lõpuni. Vajadusel jätkab praegune lepingupartner kaartide tootmist ka 2018. aastal.

Olja Kivistik
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
612 3150
530 88344
olja.kivistik@politsei.ee

 
Tagasi