Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonides uued nimed ja muudatused andmetes - Ali Kony, Salim Kony ja Oumar Younous Abdoulay
07.09.2016
Järgmiste õigusaktidega muudeti Kesk-Aafrika sanktsioonide nimekirju isikute Ali Kony, Salim Kony ja Oumar Younous Abdoulay suhtes:

  • nõukogu 31. augusti 2016 rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1446, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta;
  • nõukogu 31. august 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/1442, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõikeid 1 ja 3.

 

 
Tagasi