Iraagi sanktsiooninimekirja muudatus - Iraqi Airways Company, Directorate-General of Governorate Electricity Distribution, Electronic Industrial Company ja Light Industries Company
08.09.2016
Euroopa Komisjon otsustas 5. septembril 2016 rakendusmäärusega (EL) 2016/1453 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga) eemaldada neli üksust, mille suhtes tuli kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Üksused eemaldati sanktsiooninimekirjast tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 30. augusti 2016 otsusest.
 
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud rakendusmäärus (EL) 2016/1253 jõustub 8.09.2016.
 
Sanktsiooninimekirjast jäetakse välja järgmised kanded:

  • Iraqi Airways Company
  • Directorate-General of Governorate Electricity Distribution
  • Electronic Industrial Company
  • Light Industries Company

 

 
Tagasi