ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsiooninimekirja parandused - TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV ja SOUTH REFINERIES COMPANY
13.09.2016




6. septembril parandas ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee isiku 
TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV kohta käivaid andmeid. Isiku suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ja kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaveo- ning seotud teenuste osutamise keeldu. Täpsemad muudatused on kirjas manuses olevas dokumendis. Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).

ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 6. septembril võtta SOUTH REFINERIES COMPANY välja sanktsiooninimekirjast. Peagi võtab Euroopa Komisjon vastu rakendusmääruse, millega kõnealune muudatus viiakse sisse ka EL Nõukogu määrusesse (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga.
 
Rohkem infot leiab siit ja siit.

 
Tagasi