ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsiooninimekirja parandus - TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
15.09.2016
EL Teatajas avaldati järgmised komisjoni rakendusmäärused:

  • komisjoni 12. septembri 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/1641, millega muudetakse 252. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu;
  • komisjoni 12. septembri 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/1642, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga.
 
Tagasi