Muudatused Daeshi, Iraagi ja Ukraina sanktsioonides
23.09.2016
14. septembril 2016 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee muuta kahte kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ja kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ning relvaveo- ja seotud teenuste osutamise keeldu.


Muudatuste ülevõtmiseks kehtestas Euroopa Komisjon rakendusmääruse (EL) 2016/1683, millega muudetakse 253. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.

Samuti avaldas EL Teataja Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise ja kahjustamisega seotud sanktsioonide pikendamise eestikeelsete õigusaktide parandused, mis käsitlevad nende õigusaktide jõustumise kuupäevi. Vastavate õigusaktide kohta edastatud e-kiri on manuses. Parandused leiab siit.

 
Tagasi