Eesti, Läti ja Leedu soetavad ühisprojektiga välispiiri valvamiseks uut tehnikat
20.05.2014


1.juunist alustavad Eesti, Läti ja Leedu ühisprojektiga, mis muudab paremaks liikmesriikide piirivalvurite vahelist koostööd reaalajas ja teabevahetust ebaseadusliku rände teemal.

Tegemist on arendusega, mis aitab kaasa kolme riigi riiklike koordinatsioonikeskuste (NCC) vahel ebaseadusliku rände teabe vahetamise kiirusele. Arendusvajadus tuleneb Euroopa piiride valvamise süsteemi EUROSUR loomisest ja sisaldab lisaks teabevahetuse kiirendamise võimalusele ka vajadust hallata EUROSUR kaudu ühiselt partnerite käsutuses olevaid seirevahendeid.

„Kiire infovahetus naabruses asuvate liikmesriikidega on EUROSUR süsteemi võti.Välispiiride kontrolli ja valvamise eest vastutavad asutused peavad piiril toimuvast õigeaegse ja korrektse info saamiseks olema võimelised kiirelt olukorra muutustele reageerima," märkis NCC keskuse infohalduse- ja analüüsitalituse juht Aleksandr Lind ja lisas, et just nii on võimalik ebaseadusliku sisserände ja piiriülese kuritegevuse vastu välispiiril võidelda. 

Ühisprojektiga soetatakse välispiiri lõikudele mobiilsed seirevahendid ja videokonverentsi seadmed koos nutiekraanidega nii PPA-sse kui ka prefektuuridele.

Lind selgitab, et mobiilsete seireseadmetega tagatakse ööpäevaringselt teave oluliste ja enimohustatud piirilõikude kohta. Nii on võimalik ebaseaduslikele  piiriületuse, ebaseadusliku rände ja piiriülesele kuritegevuse tõkestamisele operatiivselt reageerida. Videokonverentsi seadmete kasutamine PPA ja naaberriikide struktuuriüksuste vahel aitab väikeste kuludega ja reaalajas vahetada operatiivinformatsiooni, korraldada interaktiivseid töötube ning juhtida reaalajas naaberriikidega ühisoperatsioone. Seda nii vahetult piiriturvalisusega seotud kui ka korrakaitseliste ohtude ära hoidmiseks või tõkestamiseks. Vähem oluline pole ka parema koostöö kindlustamine lähinaabrite politsei, tolli ja piirivalvega.

Projekti vahendid eraldatakse Välispiirifondi ühenduse meetmetest (Community Actions). Ühisprojekti rahastatakse Euroopa Komisjoni ühenduse meetmete vahenditest 90% ulatuses ning projekti läbiviimiseks on planeeritud 24 kuud. Videokonverentsi projekt realiseeritakse 2014. aastal ja seirevahendite osa 2015. aastal. Ühisprojekti juhib Läti piirivalve ning PPAst kuuluvad meeskonda Aleksandr Lind, Kristjan Vaher, Kalev Sarapu ja Sirje Kurrista.

 

 

 
Tagasi