Terrorismi erimeetmed - FARCi suhtes sanktsioonide peatamine
28.09.2016
27. septembril 2016 jõustus EL Nõukogu otsus, millega peatatakse eripiirangute rakendamine Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC'i (Colombia Revolutsioonilised Relvajõud) suhtes, mis on jätkuvalt nimetatud EL terrorismivastase võitluse erimeetmete subjektide nimekirjas. Piirangute rakendamine peatatakse kuueks kuuks, pidades silmas Colombia rahukokkulepet.
 
Nõukogu otsusest tulenevalt ei rakendata FARCi suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Nõukogu vaatab enne kuue kuu möödumist kõnealuse otsuse üle.
 
Vastavad õigusaktid on järgmised:

  • Nõukogu 27. septembri 2016 otsus (ÜVJP) 2016/1711, millega muudetakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta.
  • Nõukogu 27. septembri 2016 määrus (EL) 2016/1710, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks.

 

 
Tagasi