Politseis registreeritud sündmused
29.09.2016


Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 23 vargust ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 281. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 1 salakaubavedamise juhtum.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
28. septembril teatati, et Katleri tänava korteris tungiti peretüli käigus 41-aastasele naisele.

Harjumaal olulisi kuriteoteateid ei registreeritud.

Juhtumid piiril
28. septembril saabusid Tallinna piiripunkti lennuga Istanbulist kaks Gruusia kodanikku: 1985. aastal sündinud ja 1966. aastal sündinud mehed, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile koostati piirilt väljastatud sisenemiskeelud, viisasid kehtetuks ei tunnistatud. Nad paigutati lennujaama non–Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust. 

28. septembril kontrollis Tallinna kordoni toimkond Tallinna Vanasadamas 1985. aastal sündinud  Iraagi Vabariigi kodanikku, kes saabus Tallinna reisilaevaga Romantika. Mees esitas kontrolliks kehtiva Iraagi kodaniku passi, kehtetu Rootsi Kuningriigi elamisloa ning kehtiva Rootsi Kuningriigi siseriikliku isikutunnistuse. Kontrollimisel selgus, et isikul on Rootsis elamisloa pikenduse taotlus esitatud, kuid otsust pole veel tehtud. Mehe väitel  ei olnud ta teadlik sellest, et ta ei tohi lahkuda  Rootsist kuni uue elamisloa saamiseni. Seega puudus mehel Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud viisa, elamisluba või muu seaduslik  alus riigis viibimiseks. Talle koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutus ning määrati rahatrahv summas 400 eurot. Ta lahkus Eestist Stockholmi väljuva reisilaevaga.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. septembril sai politsei teate, et Ülenurme vallas lõi 39-aastane joobes mees oma 44-aastast abikaasat. Politsei toimetas mehe esialgu kainenema.

Valgamaa

Vargus
28. septembril teatati politseile, et Valgas Tähe tänaval varastati lukustamata korterist sülearvuti Dell. Kahju on 399 eurot.

Juhtumid piiril
28. septembril saabus Koidula piiripunktist riigist väljuvale suunale sõiduauto Nissan. Sõidukit kontrollinud piirivalvurid tuvastasid, et sellel on läbimata tehnoülevaatus. Sõiduk suunati tagasi Eestisse lähimasse remondikohta.

28. septembril saabus Koidula piiripunkti veok DAF. Tolliläbivaatuse käigus avastati veokist 12000 sigaretti, mis olid peidetud kabiini ülemistesse külgseintesse. Mehe suhtes alustati väärteomenetlus ja talle määrati rahatrahv.

28. septembril avastasid Varnja piirivalvurid, et Peipsi järvel liikus üks alus Venemaa Föderatsioonist üle ajutise kontrolljoone Eesti Vabariiki ja seejärel tagasi. Info edastati Venemaa Föderatsiooni piirivalvuritele, kes tegeles juhtumiga edasi.

29. septembril saabus Luhamaa piiripuntki riigist väljuvale suunale 22-aastane mees, kelle kontrollimisel tuvastasid piirivalvurid, et ta on viibinud Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 22 päeva ja veetnud neist ühe Eestis. Mehele koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ja talle kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
28. septembril teatati, et Tapa vallas Saksi külas asuva talu kõrvalhoonest varastati aiatarvikuid ja tööriistu. Kahju on 1805 eurot.

Ida-Virumaa

Röövimine
28. septembril teatati, et Narvas Tallinna maanteel asuvas kaupluses lõi 50-aastane naine 29-aastast naisterahvast ja rebis ta kaelast ripatsi ja risti maksumuses 1300 eurot. Naine on kahtlustatavana kinni peetud.

Kehalised väärkohtlemised
28. septembril teatati, et Narvas Peetri platsil peksis 33-aastast meest tema tuttav, millega tekitas mehele kehavigastusi.

28. septembril teatati, et Kohtla-Järvel Katse tänaval asuvas korteris tõukas 26-aastane mees oma 31-aastast elukaaslast, millega tekitas naisele füüsilist valu.

28. septembril teatati, et Narvas Kangelaste tänaval asuva maja juures löödi rusikatega 38-aastast, millega tekitati naisele füüsilist valu.

Vargus
28. septembril teatati, et Jõhvis Narva maanteel asuvast majast varastati sülearvuti DELL. Kahju on 850 eurot.

28. septembril teatati, et Kohtla vallas Saka külas asuvast viljahoidlast varastati krossimootorratas Honda. Kahju on 1500 eurot.

Juhtumid piiril
28. septembril saabus Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale 1968. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et ta oli Schengeni territooriumil lubatud 90-päeva piires juba viibinud. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

28. septembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1960. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et tal puudub kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Vargus
28. septembril kell 10.40 avastati, et Haapsalus Tööstuse tänaval on kauplusest proovitud varastada kassasahtlit. Vargus jäi lõpule viimata, sest signalisatsioon hakkas tööle.

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
27. septembril kell 17.50 löödi Paides Parkali tänaval omavahelise tüli käigus 68-aastast meest terava esemega. Kahtlustatavana peeti kinni 64-aastane mees.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi