ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide nimekirja parandus - MOHAMED AMIN MOSTAFA, HILARION DEL ROSARIO SANTOS ning ANAS HASAN KHATTAB
08.11.2016
25. oktoobril 2016 parandas ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja al-Qaida ning Iraagi sanktsioonide komitee isikute MOHAMED AMIN MOSTAFA, HILARION DEL ROSARIO SANTOS ning ANAS HASAN KHATTAB kohta käivaid andmeid. Isikute suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ja kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaveo- ning seotud teenuste osutamise keeldu. Täpsemad muudatused on kirjas siin.

Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).

 
Tagasi