Lõuna-Sudaani sanktsioonirežiimi nimekirja muudatus SIMON GATWECH DUAL kohta
08.11.2016
3. novembril 2016 parandas ÜRO Julgeolekunõukogu Lõuna-Sudaani sanktsioonide komitee isiku SIMON GATWECH DUAL kohta käivaid andmeid. Isiku suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ja kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaveo- ning seotud teenuste osutamise keeldu. Täpsemad muudatused on toodud siin.

Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) 735/2015 (finantssanktsioon) alusel.

 
Tagasi