Süüria sanktsioonirežiimi muudatus - lisati 18 isikut
16.11.2016
14. novembril 2016 võttis Nõukogu vastu muudatused, mis käsitleb Süüria vastu suunavaid piiravaid meetmeid. Nõukogu võttis vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2016/1985, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2016/1984, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012. Seoses olukorra halvenemisega Süürias tehtud muudatusega kantakse otsuse I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu 18 isikut. Isikute suhtes tuleb rakendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
Muudatus jõustus 14. novembril 2016.

 
Tagasi