Süüria sanktsioonirežiimi muudatus
17.11.2016
15. novembril 2016 võttis Nõukogu vastu muudatused, mis käsitlevad Süüria vastu suunavaid piiravaid meetmeid. Nõukogu võttis vastu rakendusotsuse (ÜVJP)2016/2000 millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2016/1996, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012. Muudatusega eemaldatakse otsuse I ja määruse II lisas toodud selliste üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kaks üksust.
 
Muudatus jõustus 17. novembril 2016.

 
Tagasi