Politseis registreeritud sündmused
16.11.2016


Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 2) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 317 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 inimene ning piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

14. novembril kella 1 paiku anti politseile teada, et Paekaare tänaval trepikojas löödi 29-aastast meest.

14. novembril kella 20 paiku anti politseile teada, et Pae tänaval korteris löödi omavahelise tüli käigus 28-aastast naist. Kahtlustatavana peeti kinni 35-aastane mees.

Vargus

13. novembril kella 14 paiku anti politseile teada, et J. Poska tänaval on hoovi aia küljest varastatud fonolukud koos kaameratega. Esialgne kahju on 1000 eurot.

Harjumaa

Vargus

15. novembril kell 9.39 anti politseile teada, et Viimsi vallas Lubja külas Metsise teel on traktorist varastatud diislikütust. Esialgne kahju on 1200 eurot.

Juhtumid piiril
15. novembril kell 14.15 kontrollis Tallinna kordoni toimkond Helsingist Tallinna Vanasadamasse saabunud reisilaeva sõidukite profileerimise käigus Soome Vabariigi registreerimismärgiga sõiduautot Nissan, milles viibisid viis Kongo Demokraatliku Vabariigi kodanikku. Sõidukis viibisid 1971. aastal sündinud mees, kellel oli Soome Vabariigi välismaalase pass, Soome Vabariigi aegunud elamisluba; 1981. aastal sündinud naine, kellel oli Soome Vabariigi välismaalase pass, Soome Vabariigi aegunud elamisluba; 2012. aastal sündinud poiss, kellel oli Soome Vabariigi aegunud elamisluba; 2014. aastal sündinud poiss, kellel oli Soome Vabariigi aegunud elamisluba ja 2016. aastal sündinud tüdruk, kellel dokumendid puudusid. Soome Vabariigi piirivalve sideohvitserilt saadud info kohaselt on inimesed käesoleval aastal taotlenud uusi Soome Vabariigi elamislube, mille menetlused on hetkel pooleli. Mehele ja naisele määrati rahatrahv summas 80 eurot ja koostati ettekirjutused Eestist lahkumiseks. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

15. novembril kell 10.45 viis piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik  läbi väärteomenetluse 1957. aastal sündinud mehe suhtes, kes võimaldas tööandjana töötamise tingimuste rikkumist Eestis ebaseaduslikult viibivale ja töötavale kahele 1982. aastal sündinud ja ühele 1978. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mehed viibisid Eestis Leedu Vabariigi viisade alusel. Väärteo toimepanemise periood oli 1. august - 6. september 2016. Tööandja võimaldas isikutele töötamist isikliku eramu ehitustöödel. Tööandjale määrati rahatrahv 600 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
15. novembril teatati politseile, et Tartus Staadioni tänaval tungisid kaks võõrast meest kallale 26-aastasele mehele. Meeste vahel oli väidetavalt tüli tekkinud erineva muusikastiili eelistamisest. Kannatanu toimetati TÜ Kliinikumi tervisekontrolli. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
13. novembril teatati politseile, et Tartus Veeriku tänava kortermaja keldrist varastati Scott meeste maastikuratas. Kahju on 350 eurot.

Juhtum piiril
15. novembri keskpäeval esitas 34-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik Koidula maanteepiiripunktis riiki sisenemisel piirivalvurile passi, milles olev viisa oli kehtetu. Naise puudus alus Eesti Vabariiki sisenemiseks ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargused
15. novembril teatati, et Narvas linnaliinibussis varastati mobiiltelefon Sony. Kahju on 219 eurot.

15. novembril teatati, et Narvas Tuleviku tänaval asuvast majast varastati rahakott ja mobiiltelefon Samsung. Kahju on 244 eurot.

15. novembril teatati, et Narvas Vestervalli tänaval asuvast korterist varastati televiisor ja külmkapp. Kahju on 610 eurot.

15. novembril teatati, et Kohtla-Järvel Uuel tänaval asuvast korterist varastati kaks kõlarit Pioneer ja arvuti protsessor HP. Kahju on 370 eurot.

Juhtumid piiril
15. novembril saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isik viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta kaks päeva, neist kõik päevad Eesti Vabariigis. Isikule määrati rahatrahv, ettekirjutus riigist lahkumiseks ja ta suunati Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
15. novembril sai politsei teate, et Pärnus Mõrra tänava maja trepikojas lõi üks alaealine poiss teist ja põhjustas sellega viimasele füüsilist valu ja kehavigastusi. Politseile teadaolevalt oli poiste vahel konflikt ka eelneval päeval.

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
15. novembril sai politsei teate, et Vigala vallas Vana-Vigala külas ründasid kolm meest ja üks naine tuttavat 19-aastast meest, seejärel ähvardati kannatanut relvataolise esemega. Esialgsetel andmetel oli tegemist õhkrelvaga. Politsei pidas kaks meest kahtlustatavana kinni. Arestimajja paigutamisel üritas meestest üks põgeneda ning jooksis hoonest välja. Politsei reageeris kiiresti ning mees tabati kümne minuti pärast lähedalasuvast puukuurist.

Otsingu- ja päästejuhtum
15. novembri õhtul kell 18.19 sai Häirekeskus teate, et Pärnus on mere poolt nähtud tõusmas punast signaalraketti. Juhtumile reageeris Pärnu SAR, kes kontrollis piirkonna üle ning tuvastas, et keegi läheduses abi ei vaja. Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et punast värvi raketid lastuna veekogult või veekogu vahetust lähedusest, on rahvusvaheline märguanne hädaolukorrast ning sellise info saamisel asutakse piirkonda kohe kontrollima. Mõtlematu punase raketi kasutamine ja sellele järgnev otsingutegevus võib pikendada abi saabumise aega tõelise abivajajani.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi