Politseis registreeritud sündmused
18.11.2016


Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 tapmiskatse, 1 avaliku korra raske rikkumine, 23 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine, 16 vargust (2 eluruumidest, 1 sõidukitest). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 219. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld. Eestist saadeti välja 3 inimest. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 3 varjupaigataotlusi.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
17. novembril kell 12.40 anti politseile teada, et Randla tänaval löödi trepikojas 38-aastast naist. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

17. novembril kella 18 paiku anti politseile teada, et K. Kärberi tänaval korteris löödi omavahelise tüli käigus 43-aastast naist. Kahtlustatavana peeti kinni 39-aastane mees.

Röövimine
17. novembril teatati politseile, et Tallinnas Sõle tänaval varastati füüsilist vägivalda kasutades 18-aastaselt naiselt kott. Kahju on selgitamisel.

Avaliku korra raske rikkumine
17. novembril kella 3 paiku anti politseile teada, et Põhja puiesteel löödi 21-aastast naist.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
17. novembril kella 12 paiku anti politseile teada, et Maardus Veeru tänaval löödi omavahelise tüli käigus 45-aastast naist. Kahtlustatavana peeti kinni 49-aastane mees.

Vargused
17. novembril anti politseile teada, et Viimsi vallas Tammneeme külas Kalevi teel on garaažist varastatud kaks elektrilist jalgratast. Kahju on 7512 eurot.

Juhtumid piiril

17.novembril  kell 04.39 kontrollis Tallinna kordoni toimkond Tallinnas Sõle tänaval Eesti Vabariigi registreerimismärgiga sõiduautot Lexus, mida juhtis 1988. aastal sündinud Nigeeria Liitvabariigi kodanik. Mees esitas kontrolliks ajaliselt kehtetu Eesti Vabariigi elamisloa (uus taotlus on menetluses) ja rahvusvahelise juhiloa. Tallinna piiripunkti dokumendiekspert tuvastas, et tegemist on olematu riigi, organisatsiooni või tunnustamata organisatsiooni dokumendiga ja dokument on võltsitud. Koostati dokumendi uurimise akt, isikusamasuse tuvastamise protokoll, sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus ja väärteoprotokoll. Mees toimetati edasisteks menetlustoiminguteks Kesklinna politseijaoskonda. Piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik koostas mehele kahtlustatava kinnipidamise asendamise akti. Kriminaalmenetlust ei alustatud, kuna mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse. Makse suuruseks määrati 200 eurot. Mehel lubati sõiduki asendusjuhiga teekonda jätkata.

17. novembril viidi Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituses läbi menetlus 1995. aastal sündinud Leedu Vabariigi kodaniku suhtes. Mees tunnistati 8. juulil 2016 Pärnu Maakohtu otsusega süüdi varguses ning talle määrati karistuseks vangistus 8 kuud ja 28 päeva. Samuti kohaldati mehele Eesti Vabariigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga kaheks aastaks. Mees vabastati 17. novembril ennetähtaegselt Tallinna Vanglast ning talle koostati koheselt sundtäidetav ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning ta saadeti Ikla piiripunkti kaudu Eesti Vabariigist välja.

17. novembril kell 13.15 lahkusid Tallinna lennujaamast lennuga Istanbuli kaks Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku, kelleks olid 1992. ja 1997. aastal sündinud mehed. Meestele koostati 14. oktoobril Lõuna prefektuuri Piusa kordoni Luhamaa teenistuses koheselt sundtäidetavad ettekirjutused Eestist lahkumiseks ja neile kohaldati 5 aastaks sissesõidukeelud Schengeni riikide territooriumile. Mõlemat meest saatsid Tallinna piiripunkti kaks ametnikku.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Omavoliline sissetung
16. novembril teatati politseile, et Sangastes Restu külas on sisse murtud tallu, kus kõik segamini on paisatud. Esialgse info kohaselt majast midagi varastatud ei ole.

Võrumaa

Ähvardamine
15. novembril teatas 46-aastane mees politseile, et tema mobiiltelefonile helistas üks mees, kes ähvardas teda vägivalla ning vara kahjustamisega. Juhtunu kõik üksikasjad on selgitamisel.

Juhtumid piiril:
17. novembri õhtul saabus jalgsi Koidula maanteepiiripunkti riiki sisenevale suunale piirikontrolli Moldova Vabariigi kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel avastasid piirivalvurid, et isikul puuduvad asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikule koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida- ja Lääne-Virumaal olulisi teateid ei registreeritud.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa
Tapmiskatse
16. novembril teatati politseile, et 12. novembril Haapsalus peretüli käigus ähvardas mees oma naist tapmisega. Naine viga ei saanud ja mees toimetati raviasutusse.

Vargus
17. novembril kella 10 paiku avastati, et Hanila vallas Kõmsi külas on kaupluse juurest varastatud kuus gaasiballooni. Kahju on 520 eurot.
Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi