Siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet töötavad välja migratsioonialase nõustamisteenuse
23.11.2016


Siseministeerium on koostöös politsei- ja piirivalveametiga (PPA) välja töötamas nõustamisteenust, mis aitab nii Eestisse elama asuvatel välismaalastel kui ka neid värbavatel ettevõtetel ja organisatsioonidel saada personaalset ja usaldusväärset nõu migratsioonivaldkonnas. Teenuse pakkumisega alustatakse 1. märtsist 2017.

„Oleme järjepidevalt soodustanud Eesti arengusse panustavate välismaalaste Eestisse elama asumist: olgu need siis head spetsialistid, loomeinimesed, ettevõtjad, teadlased, õppejõud, tudengid või nende pereliikmed. Nõustamine migratsioonivaldkonnas on üks osa terviklikust tugisüsteemist välismaalaste saabumisel ja kohanemisel,“ ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus. Nõustamisteenus spetsialiseerub peamiselt elamis- ja viibimisõigusele, aga ka nendega seonduvalt isikut tõendavatele dokumentidele ja kodakondsusvaldkonnale. Elamislubade ja elamisõiguste teemal esitatakse PPA-le ühes kuus juba praegu umbes 1200-1300 suulist ja kirjalikku päringut ning eeldatavalt päringute maht tulevikus suureneb.

Nõustamisteenust võivad vajada nii need välismaalased, kes juba elavad Eestis kui ka need, kes alles peavad tulekuplaane. Lisaks välismaalastele on teenus suunatud Eesti inimestele, kes siin elama asuvaid välismaalasi vastu võtavad ja neil siin kohaneda aitavad – olgu neiks siis tööandjad, ülikoolid, teadusasutused või erinevad mittetulundusühingud.
 
PPA nõustab inimesi samadel teemadel ka praegu – nimelt on olemas üldine infotelefon, millele helistajad küsivad küsimusi kõikide PPA tegevusvaldkondade kohta. Keerulisemate küsimuste korral suunatakse küsija praegu menetlejate poole. PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Liis Valgu sõnul tähendab see menetleja jaoks aga täiendavat töökoormust ja seeläbi elamislubade menetluse aeglustumist. „Uue väljatöötatava nõustamisteenuse puhul annavad inimestele nõu õigusteadmistega nõustajad ning seeläbi saavad küsijad asjatundlikku ja personaalset nõu, samuti väheneb menetlejate töökoormus,“ märkis Liis Valk. Uue nõustamisteenuse pakkumiseks võetakse PPA erinevatesse regioonidesse tööle kokku neli õigusharidusega nõustajat. Teenust osutatakse eesti, inglise ja vene keeles.
 
Kui seni on olnud võimalik PPA poole info saamiseks pöörduda vaid telefoni ja kirjalike päringute teel, siis nõustamisteenuse puhul on lisaks võimalik tulla nõustaja vastuvõtule, saada nõustamist Skype’i teel ning kasutada migratsiooniprotsessiga seotud dokumentide eelkontrolli teenust. Samuti tagatakse, et aja- ning asjakohane informatsioon oleks kättesaadav internetis. Seetõttu on plaanis täiendada PPA kodulehte, et info oleks seal senisest selgemalt ja kasutajasõbralikumalt esitatud.
 
Nõustamisteenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Viie aasta jooksul ehk aastail 2017-2021 on projekti kogueelarve 750 000 eurot.

#nõustamisteenus #rändepoliitika #sisseränne

Merje Klopets
Siseministeeriumi pressinõunik
Tel +372 612 5227, mob +372 533 58687
merje.klopets@siseministeerium.ee  

 
Tagasi