Politseis registreeritud sündmused
30.11.2016


Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist, 24 varavastast kuritegu, sh 13 vargust (1 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 356. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
29. novembril kella 2.30 paiku anti politseile teada, et Ümera tänaval korteris löödi tüli käigus 36-aastast naist. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

29. novembril kella 22 paiku löödi Raasiku vallas Kiviloo külas tüli käigus 49-aastast naist. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

Avaliku korra raske rikkumine

29. novembril kella 11.30 paiku anti politseile teada, et Maardus Nurga tänaval löödi tüli käigus 63-aastast meest. Kahtlustatavana peeti kinni 30-aastane mees.

Vargus

29. novembril kella 13 paiku avastati, et Maardus Nurga tänaval on ehitusobjektilt varastatud piikvasar Hilti. Esialgne kahju on 1000 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Ööl vastu 23. novembrit varastati Tartus L. Puusepa tänava raviasutuse peaukse kõrval olevast rattaparklast lukustatud jalgratas Esperia. Vargusega tekitatud kahju on 230 eurot.

Juhtumid piiril:
29. novembril kella 07.20 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 38-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed ning samuti puudusid mehel reisiks piisavad rahalised vahendid. Isikule väljastatud Eesti Schengeni viisa tunnistati kehtetuks

29. novembril kella 23.20 ajal kontrolliti Eestist lahkumisel Luhamaa piiripunktis 42-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 18 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Naisele määrati rahatrahv, talle kehtestati kolmeks kuuks sissesõidukeeld ning ta lahkus Venemaa Föderatsiooni.

29. novembril kella 13.55 ajal avastasid piirivalvurid Obinitsa bussipeatuses magava mehe. Kuna väljas olid krõbedad miinuskraadid äratati mees edasise ohu vältimiseks üles. Piirivalvurid selgitasid, et pingil maganud mees oli joobes ning paraku ei osanud ta ka oma isiku ega koduaadressi kohta adekvaatseid vastuseid. Seetõttu andsid piirivalvurid joobes mehe Võru politseile üle, kes isiku turvalisuse tagamiseks Võru arestimajja kainenema viisid.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
29. novembril teatati, et Kohtla-Järvel Sinivoore tänaval asuvas korteris ründas 38-aastane mees oma elukaaslast, 38-aastast naist. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
29. novembril saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1971. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isik viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 38 kalendripäeva, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv ja koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks.

29. novembril saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1962. aastal ja 1994. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikud, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta. Piiril väljastati sisenemiskeelud ja isikud saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi sündmusi ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi