Euroopa Nõukogu uuendas terrorismivastaseid sanktsioone
05.01.2017
Euroopa Nõukogu 22. detsembri rakendusmäärusega (EL) 2016/2373 rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1127.
 
Rakendusmääruse (EL) 2016/1127 lisas on loetelu terroriaktidega seotud isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle rahalised vahendid, finantsvarad ja majandusressursid külmutatakse ja kellele ei anta rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse. Uus rakendusmäärus on vajalik, sest Nõukogu otsustas täiendada loetelu 3 isikuga.

 
Tagasi