Aprillis minnakse mobiil-ID ja digi-ID puhul üle tugevama krüptograafiaga võtmetele
06.01.2017


Aprillis jõuavad lõpule mitme aasta jooksul toimunud ettevalmistused, et kaotada ringlusest 1024 bitisel RSA algoritmil põhinevad dokumendisertifikaadid ja minna üle tugevama krüptograafiaga võtmetele.

Alates 1. aprillist 2017 tühistatakse 1024 bitistel võtmetel baseeruvad sertifikaadid, et minna üle uuele 2048 bitistele võtmetele. Vanadel võtmetel baseeruvaid sertifikaate on praegu kasutusel umbes 12 000 mobiil-ID ja 3000 digitaalse isikutunnistuse puhul ning nende tühistamine on viimane samm enne lõplikult tugevama krüptograafiaga võtmetele üleminekut.
 
Mobiil-ID puhul puudutab muudatus neid kasutajaid, kes võtsid enne 2015. aastat endale operaatori juurest mobiil-ID SIM-kaardi ja taotlesid sellele sertifikaadid 2014. aasta jooksul. Need SIM-kaardid omavad 1024 bitise RSA algoritmiga võtmeid. Kliendid saavad endale operaatori juurest võtta asemele uue ja turvalisema mobiil-ID SIM-kaardi, millele saavad taotleda uued mobiil-ID sertifikaadid kehtivusega 5 aastat. Riigilõivu kliendid enam ise lepingu tegemisel maksma ei pea. Kõigile mobiil-ID kasutajatele, keda dokumendi kehtetuks tunnistamine ees ootab, saadetakse tema mobiilioperaatori poolt vastav SMS-sõnum.

1. aprillist tunnistatakse kehtetuks ka umbes 3000 digitaalset isikutunnistust, mis põhinevad 1024 bitise RSA algoritmiga võtmel ja see muudatus puudutab neid digi-ID kasutajaid, kelle kaart väljastati enne 1. detsembrit 2014. Juhul, kui Politsei- ja Piirivalveametile on teada dokumendi kasutaja kehtiv elektronposti aadress, saadetakse sellele vastav teavitus. Dokumendi kasutaja peab pöörduma uue dokumendi saamiseks talle sobivasse Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse, kus ta  saab valida, kas saada tasuta dokument oma vana digitaalse isikutunnistuse kehtivusaja lõpuni jäänud perioodi ulatuses või taotleda uus 3-aastase kehtivusajaga dokument, mille eest tuleb riigilõiv ise tasuda. 

 
Tagasi