Iraagi sanktsiooninimekirja muudatus
02.01.2017
Euroopa Komisjoni 22. detsembri  rakendusmäärusega (EL) 2016/2363 muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga.
 
Rakendusmäärusega kõrvaldatakse määruse III lisast 4 firmat ja 3 asutust nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuli kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Üksused eemaldati sanktsiooninimekirjast tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 16. detsembri 2016 otsusest.

 
Tagasi