Iraagi sanktsiooninimekirja muudatus
12.01.2017
Euroopa Komisjoni 11. jaanuari  rakendusmäärusega (EL) 2017/44 muudeti nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga. Rakendusmäärusega kõrvaldati määruse III lisast 2 üksust nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuli kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Üksused eemaldati sanktsiooninimekirjast ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 28. detsembri 2016 otsusest tulenevalt. Rakendusmäärus (EL) 2017/44 jõustus 12. jaanuaril 2017.

 
Tagasi