Põhja-Korea sanktsioonirežiimi nimekirja muudatus
18.01.2017
16. jaanuaril võttis Komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2017/80, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 329/2007. 16. jaanuaril võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2017/82, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849.

Antud muudatustega eemaldatakse viis laeva selliste isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Need kindlaks määratud viis laeva ei ole Ocean Maritime Management'i kontrolli all olevad ega tema poolt käitatavad majandusressursid ning seepärast ei tuleks nende suhtes enam kohaldada määruse (EÜ) nr 329/2007 kehtestatud varade ja majandusressursside külmutamist. Laevad eemaldati sanktsiooninimekirjast ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 17. detsembri 2016. aasta otsusest tulenevalt.

 
Tagasi