Iraani vastu suunatud piiravate meetmete muudatus
18.01.2017
16. jaanuaril võttis Nõukogu vastu rakendusmääruse (EL) 2017/77, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 267/2012. 16. jaanuaril võttis Nõukogu vastu ka otsuse (ÜVJP) 2017/83, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2010/413.

Antud muudatustega eemaldatakse 4 üksust selliste isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Üldkohtu ja Euroopa Kohtu otsustest tulenevalt ei kehtestata enam nende suhtes varade ja majandusressursside külmutamist.

 
Tagasi