ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide sanktsiooninimekirja muudatused
31.01.2017
ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsiooninimekirjas tehtud parandusi käsitleva Euroopa Komisjoni 26. jaanuari 2017 rakendusmäärusega (EL) 2017/142 muudetakse 258. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Kahe isiku kohta käivate andmete muudatused on esitatud rakendusmääruse lisas. Isikute suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.
 
Sanktsiooninimekirja muudeti ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 19. jaanuari 2017 otsusest tulenevalt.

 
Tagasi