ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide nimekiri
31.01.2017
Siit leiate ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee poolt välja antud ISIL ja Al-Qaeda sanktsioonide nimekirja isikutest, kelle suhtes tuleb rakendada vastavalt Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2253 (2015) rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ja kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaveo- ning seotud teenuste osutamise keeldu.
 
Tegu on kord aastas edastatava nimekirjaga, kus on loetletud uued isikud ja üksused või neid puudutav uus informatsioon. Antud nimekiri katab ajavahemikku 01.07.2015 – 12.12.2016.
 
I lisas on 74 isikut ja 4 üksust, kelle andmed on uued või muudetud.
II lisas on 22  varem nimekirjas olnud isikut, kelle andmeid on uuendatud liikmesriikide poolt antud informatsiooni abil.
 
Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ja Nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 (finantssanktsioon) alusel.

 
Tagasi