Tuneesia riigivara riisujate sanktsioonid
31.01.2017
28. jaanuaril avaldati Euroopa Liidu Teatajas õigusaktid, mis käsitlevad teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias.
 
27. jaanuaril võttis Nõukogu vastu rakendusmääruse (EL) 2017/149, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011. 27. jaanuaril võttis Nõukogu vastu ka otsuse (ÜVJP) 2017/153, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2011/72.
 
Antud muudatustega ajakohastatakse kahe loetellu kantud isiku tuvastamisandmeid. Ühtlasi otsustas Nõukogu pikendada Tuneesia riigivara riisujate suhtes kehtestatud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust kuni 31. jaanuarini 2018.
 
Rakendusmäärus ja otsus jõustusid 28. jaanuaril.

 
Tagasi