Mart Meriküll: Sõna vägi kui turvalisuse looja
10.11.2016


Mikk Sarv on oma raamatut „Sõna jõud“ tutvustanud ütlusega „meest sõnast, härga sarvest“. Nii nagu härja sarvede külge kinnitatud ike tõmbab liikuma rasked koormad ja künnab üles kivised põllud, on ka öeldud sõnal suur jõud, mis võib luua või hävitada.

Sõnale annab jõu mõte. Mida suurem mõte seisab sõna taga, seda suurem on ta jõud. Sõnale väe ja sügavama mõtte leidmine kestab terve meie elu.

Politseitöös on sõnal oluline roll. Politsei sõna võib mures inimest nii aidata kui vastakaid tundeid tekitada. Seepärast peame oma väljaütlemistes olema selged ja üheselt mõistetavad ning teenäitajateks lahenduste otsimisel.

Politsei puutub inimestega kokku erinevatel tasemetel: kas teenindades väljakutset või olles ühenduses kirjateel, lahendades ootamatut olukorda tänaval või vesteldes kabinetivaikuses. Me teenime Eesti rahvast parimas usus ja veendumuses ning iga väljaöeldud sõna ja teele postitatud lausejupp võib saajale olla teps mitte see, mida ta soovis või tema muret ja probleemi mitte lahendav. Teisisõnu - meie väljaöeldu ei tohiks olla mitte midagi andev väljendus.

Politsei ei leia alati kõigile elulistele situatsioonidele lahendust, küll aga saame alati anda selgeid ja üheselt mõistetavaid soovitusi. Enne järgmise sõna või kirja käiku laskmist mõelgem, kas meie sõnum on arusaadav ja aitab seejuures ka turvalisust luua, mitte hävitada.

Mart Meriküll
Lääne-Harju konstaablijaoskonna piirkonnavanem

 
Tagasi