Kongo DV sanktsioneeritute andmete muudatused
10.02.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo Demokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee ajakohastas 13. ja 19. oktoobril 2016 nende kahekümne ühe isiku ja ühe üksuse identifitseerimisandmeid, kelle suhtes kohaldatakse reisipiirangut ning vara külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
EL Nõukogu viis isikute tuvastamist võimaldavate andmete muudatused sisse oma õigusaktidesse.

Selleks kehtestas nõukogu 6. veebruaril 2017 rakendusotsuse (ÜVJP) 2017/203, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja rakendusmääruse (EL) 2017/199, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artikli 9 lõiget 5.

 
Tagasi