AL-Qaida, ISILi, Daeshi sanktsiooninimekirja muudatus - eemaldati Gulbuddin Hekmatyar
10.02.2017
EL Teatajas avaldati komisjoni 8. veebruari 2017 rakendusmääruse (EL) 2017/221, millega muudetakse 259. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega kõrvaldati Gulbuddin Hekmatyar nende isikute nimekirjast, kelle suhtes tuleb rakendada reisipiirangut, relvaembargot ja seotud teenuste osutamise keeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 3. veebruaril 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu Al-Qaida/ISILi/Daeshi sanktsioonide komitee otsus isik nimekirjast kõrvaldada.

 
Tagasi