AL-Qaida, ISILi, Daeshi sanktsiooninimekirja muudatus nelja isiku kohta
27.02.2017
EL Teatajas avaldati komisjoni 20. veebruari 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/296, millega muudetakse 260. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega muudetakse andmeid, mis puudutavad varade külmutamise, reisipiirangu ja relvaembargo subjektiks olevaid isikuid SAYF-AL ADL, SEIFALLAH BEN HASSINE, ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI ja ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 15. veebruaril 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu Al-Qaida/ISILi/Daeshi sanktsioonide komitee otsus muuta andmeid.

 
Tagasi