AL-Qaida, ISILi, Daeshi sanktsiooninimekirja täiendamine
27.02.2017
25. veebruaril avaldati EL Teatajas komisjoni 24. veebruari 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/326, millega muudetakse 261. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega lisatakse 4 inimest nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse. Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 22. veebruari 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee otsus täiendada sanktsiooninimekirja.
 
Rakendusmäärus jõustus 25. veebruaril.

 
Tagasi