Afganistani sanktsiooninimekirja muudatus
27.02.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu Afganistani sanktsioonide komitee otsustas 16. veebruaril arvata ühe isiku sanktsiooninimekirjast välja ja 22.02 otsusega lisas sanktsiooninimekirja neli inimest. Info leiate siit ja siit.

Nende suhtes tuleb rakendada reisikeeldu, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise keeldu ja kättesaadavaks tegemise kohustust ning neile ei tohi toimetada relvi.
 
Eestis rakendatakse finantssanktsiooni EL Nõukogu vahetult kohaldatava määruse (EÜ) nr 305/2006 alusel. Eesti rakendab reisipiirangut ja relvaembargot riigisisese õiguse alusel (sest nende piirangute rakendamise reguleerimine on ELis liikmesriikide pädevuses).

 
Tagasi