Liibüa piiravate meetmete muudatus
04.04.2017
1. aprillil avaldati ELTs nõukogu 31. märtsi 2017 otsus (EL) 2017/621, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas.
 
Pidades silmas Liibüas valitseva olukorra tõsidust, otsustas nõukogu, et kolme isiku suhtes tuleks piiravaid meetmeid pikendada kuueks kuuks (2. oktoobrini 2017). Isikute suhtes tuleb rakendada reisipiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ja neile relvade vedamise ja seotud teenuste osutamise keeldu.
 
Muudatus jõustus 2. aprillil.

 
Tagasi