ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimi muudatus
04.04.2017
25. märtsil avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni 24. märtsi 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/557, millega muudetakse 263. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega muudetakse andmeid, mis puudutavad rahaliste vahendite ja majandusressursside  külmutamise, reisipiirangu ja relvaembargo subjektiks olevaid isikuid Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi ja Merai Zoghbai.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 21. märtsi 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsus muuta andmeid. Rakendusmäärus jõustus 26.märtsil.

 
Tagasi