Muudatused Egiptuse sanktsioonirežiimis
04.04.2017
22. märtsil 2017 Euroopa Liidu Teatajas sanktsioonirežiimid muudatused, mis käsitlevad teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Egiptuses.
 
21. märtsil võttis Nõukogu vastu:

 
Muudatuste sisu on järgmine:

  • piiravate meetmete pikendamine 22. märtsini 2018;
  • kuue füüsilise isiku loetellu kandmise põhjenduste muutmine;
  • ühe füüsilise isiku tuvastamisandmete ajakohastamine;
  • kahe füüsilise isiku füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelust välja jätmine.

 
Loetellu kantud isikute, üksuste ja asutuste suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust.
 
Õigusaktid jõustusid 23. märtsil 2017.

 
Tagasi