Muudatused Liibüa sanktsioonirežiimis
04.04.2017
22. märtsil 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas õigusaktid, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas.
 
21. märtsil võttis Nõukogu vastu:

 
Muudatuste sisu on järgmine:

  • muudetakse määruse (EL) 2016/44 artiklit 21 selleks, et anda nõukogule volitus muuta nimetatud määruse VI lisa ÜRO julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuse järel;
  • 15 isiku ja 2 üksuse kohta käiva teabe ajakohastamine ÜRO Julgeolekunõukogu komitee 11. novembri 2016 ja 6. jaanuari 2017 otsustest tulenevalt;
  • 20 isiku ja 2 üksuse kohta käiva teabe ajakohastamine ÜRO Julgeolekunõukogu komitee 11. novembri 2016 ja 6. jaanuari 2017 otsustest tulenevalt.

 
Loetellu kantud isikute ja üksuste suhtes tuleb rakendada reisipiirangut, relvaembargot ja rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamist.
 
Õigusaktid jõustusid 23. märtsil 2017.

 
Tagasi