Muudatus Süüria sanktsioonirežiimis
05.04.2017
21. märtsil 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas sanktsioonirežiimi muudatus, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid.
 
20. märtsil võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2017/485, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid. Nõukogu võttis 20. märtsil vastu ka rakendusmääruse (EL) 2017/480, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012.
 
Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, lisatakse õigusaktidega sanktsiooninimekirja neli isikut, kelle suhtes rakendatakse reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
Õigusaktid jõustusid 21. märtsil 2017.

 
Tagasi