ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimi muudatus
05.04.2017
22. märtsil 2017 avaldati EL Teatajas komisjoni 21. märtsi rakendusmäärus (EL) 2017/494, millega muudetakse 262. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega eemaldatakse 1 füüsiline isik nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse. Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 16. märtsi 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee otsus eemaldada kõnealune isik sanktsiooninimekirjast.
 
Rakendusmäärus jõustus 23. märtsil 2017.

 
Tagasi