ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimi muudatus
05.04.2017
4. aprillil EL avaldati Teatajas komisjoni 3. aprilli 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/630, millega muudetakse 264. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega muudetakse andmeid, mis puudutavad rahaliste vahendite ja majandusressursside  külmutamise, reisipiirangu ja relvaembargo subjektiks olevat isikut Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 29. märtsi 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsus muuta andmeid. Rakendusmäärus jõustus 5.04.2017.

 
Tagasi