EL kehtestas Põhja-Koreale täiendavad piiravad meetmed
10.04.2017
EL Teatajas  avaldati 7. aprillil õigusaktid, mis käsitlevad Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) vastu suunatud piiravaid meetmeid:

 
Võttes arvesse, et KRDV jätkab massihävitusrelvade levikuga seotud tegevust, mida käsitatakse tõsise ohuna rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule nii piirkonnas kui ka kaugemal, otsustasid nõukogu ja komisjon vastu võtta järgmised muudatused:

  • Sanktsiooninimekirja lisati neli isikut, kes vastutavad Põhja-Korea tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide eest või kes tegutsevad nende nimel või juhtimisel. Isikute nimed ja andmed leiate määruse (EÜ) nr 329/2007 VI lisast.
  • KRDVs ja KRDVga tehtavate investeeringute keeldu laiendati uutele sektoritele, milleks on tavarelvastuse, metallurgia ja metallitöötlemise ning lennundus- ja kosmosesektor.
  •  Keelatud on uute teenuste osutamine KRDV isikutele ja üksustele (arvutiteenused, keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tootmisega seotud teenused ning teenused nendes valdkondades, mille puhul on liidust investeeringute tegemine keelatud). Nimetatud teenuste kirjeldused leiate määruse (EÜ) nr 329/2007 VIII lisast. Rahvusvahelise sanktsiooniseaduse artikli 9(5) kohaselt on teenustega seotud sanktsioonide rakendamise eest vastutav ministeerium MKM.
  • Määrati kindlaks määruse (EÜ) nr 329/2007 lisadesse kantud vase, nikli, hõbeda, tsingi (lisa Ih), kujude (lisa IIIa) ning helikopterite ja laevade (lisa IIIb) kaubakoodid. Metalle ja kujusid on keelatud importida KRDVst ELi ning ekspordikeeld EList KRDVsse puudutab laevu ja helikoptereid.

 
6. aprillil kehtestatud õigusaktid jõustusid 7. aprillil 2017.

 
Tagasi