ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimi muudatus
11.04.2017
5. aprillil avaldati EL Teatajas komisjoni 4. aprilli 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/637, millega muudetakse 265. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega muudetakse andmeid, mis puudutavad rahaliste vahendite ja majandusressursside  külmutamise, reisipiirangu ja relvaembargo subjektiks olevat terroristlikku rühmitust MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT). Tuvastamisandmete kirjeldusest eemaldati rühmituse juht Abu Wardah, kes on surnud.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 30. märtsi 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsus muuta andmeid. Rakendusmäärus jõustub homme.
 
Komisjon tegi ka paranduse, millega parandatakse komisjoni 24. veebruari 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/326, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu. Palun tutvuge muudatusega viidatud paranduses.

 
Tagasi