Iraani inimõiguste sanktsioonid
03.04.2017
12. aprillil avaldati Euroopa Liidu Teatajas õigusaktid, mis käsitlevad teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis.
 
11. aprillil võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2017/689, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP ja rakendusmääruse (EL) 2017/685, millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011.
 
Antud muudatustega ajakohastatakse loetellu kantud isikute tuvastamisandmeid. Ühtlasi otsustas nõukogu pikendada piiravate meetmete kehtivust 13. aprillini 2018.
 
Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Iraanis hõlmavad reisipiirangut, vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust, telekommunikatsiooni seiramise ja segamise seadmete ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse embargot ning nende kaupadega seotud teenuste osutamise keeldu.
 
Otsus ja rakendusmäärus jõustusid 13. aprillil.

 
Tagasi